Category Archives: Nhóm Trà Đào

Hướng dẫn cách làm Trà Đào Sữa

https://youtu.be/h39ZWGrhEAM I. Nguyên liệu: • 120ml trà đào• 40ml đường• 40 rich• 2 miếng đàoXem tiếp -->

Hướng dẫn cách làm Trà Đào Sả

https://youtu.be/rZaa7vhFczA I. Nguyên liệu: • 160ml nước cốt trà đào Nguyên Khoa • 20ml siroXem tiếp -->

Hướng dẫn cách làm Trà Đào Dầm

https://youtu.be/VRR1tz9PrAs I. Nguyên liệu: • 120ml cốt trà đào Nguyên Khoa • 40ml sinh tốXem tiếp -->

Hướng dẫn cách làm Trà Đào Cam Sả

I. Nguyên liệu: • 100ml trà đào Nguyên Khoa • 40ml nước ép cam tươiXem tiếp -->